Jak inwestować w surowce: Praktyczny przewodnik dla inwestorów

W sieci znaleźć można wiele publikacji, poświęconych surowcom, ale wiedzę warto czerpać także z książek, ebooków, webinarów czy szkoleń. + W przypadku surowców (z wyłączeniem metali szlachetnych) inwestycja oparta na kontraktach terminowych jest najbardziej efektywna pod względem ekspozycji. Wszyscy inwestorzy korzystają z inwestycji w szerokie spektrum surowców, ich alokacja w tę klasę aktywów powinna wynosić od 10% do 25%. Możesz znaleźć subfundusze akcyjne, stabilnego wzrostu i subfundusz obligacji – może służyć do ochrony Twojego kapitału – a także fundusz inwestycyjny zamknięty.

  • Wybór surowców rolniczych do inwestowania zależy od wielu czynników, takich jak preferencje inwestycyjne, horyzont inwestycyjny, poziom ryzyka i wiedza na temat rynku surowców rolniczych.
  • Brak reakcji na nagłośnione przez BigShortBets Research informacje medialne o sprzedaży samolotu świadczyły o wyprzedaniu rynku na CCC.
  • W długim terminie bardziej optymalne od kupowania kontraktów terminowych jest skorzystanie z inwestowania w spółki surowcowe.
  • To decyzje OPEC regulują wiele kwestii wydobywczych, wydając m.in.
  • Inwestowanie w surowce jest równie przydatne w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jak i w ochronie kapitału przed inflacją.

Znajdują się w wielu umowach i są podstawą instrumentów finansowych. Dzięki wskaźnikom referencyjnym strony umów mogą rozliczać swoje transakcje i określać wzajemne zobowiązania. Poza rozliczaniem płatności z tytułu kredytów i obligacji mają także inne zastosowanie. Wskaźniki wykorzystywane są w rachunkowości i w projektach finansowych, w modelach czy też podczas zarządzania ryzykiem finansowym.

CFD, opcje i produkty strukturyzwane na surowce

Do najpopularniejszych należą kontrakty terminowe na ropę naftową czy miedź. Największą korelację z indeksem surowcowym Reuters/Jefferies CRB wykazuje dolar krawędzie wyższe; niepewność prezydenta pozostaje przez para AUD/USD. Australia to globalny eksporter metali przemysłowych, m.in. Miedzi, jest też jednym ze światowych liderów eksportu pszenicy.

Ogromne rozdrobnienie producentów nie pozwala im efektywnie wpływać na podaż surowca. Jednak czasami (kiedy rynek producentów nie jest tak rozdrobniony) na rynku surowców powstają kartele np. Może wystąpić w wyniku niespodziewanego zdarzenia, które gwałtownie ogranicza lub zwiększa popyt. Jednym z najlepszych przykładów dotyczących szoku popytowego był gwałtowny spadek ceny ropy naftowej w I Q 2020 roku. Z gwałtownego ograniczenia zapotrzebowania na paliwo ze strony linii lotniczych czy firm transportowych.

Dzięki ETF, możesz zdobyć ekspozycję na te surowce bez konieczności bezpośredniego posiadania surowca czy negocjowania kontraktów futures. Ropa naftowa i gaz ziemny są najbardziej handlowanymi surowcami na giełdach. Ponieważ surowce te wykorzystywane są w wielu procesach, są one doskonałym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego na świecie. Często widzimy, że duże ruchy w cenie czarnego złota mają wpływ na ceny na giełdach. Ale inwestowanie w surowce jako samodzielne aktywa, jest po prostu czystą spekulacją. Jest to zawsze bardziej ryzykowne, ponieważ inwestor staje się w 100% zależny od wahań równowagi popytu oraz podaży.

Wadą inwestowania w kontrakty futures jest często konieczność posiadania znacznego kapitału. Jak inwestować w surowce przy użyciu kontraktów futures? Konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego, który udostępnia możliwość handlowania na zagranicznych giełdach terminowych. Producenci surowców z reguły są rozproszeni z tego powodu nie są dawcami cen ale ich biorcami.

Rentowność surowców

A znając tezy, pod które one grają, wiemy, jak szukać zarobku na swojej spekulacji. Tak, istnieją narzędzia, które mogą pomóc inwestorom w analizie rynku surowców rolniczych i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w surowce rolnicze może być atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób szukających dywersyfikacji portfela i osiągnięcia atrakcyjnych zysków.

Natomiast warto wspomnieć, że złoto może być takim wyjątkiem, który w naszym portfelu ma specyficzną funkcję. Moim zdaniem pomiędzy rynkiem akcji i rynkiem surowców jest jedna podstawowa różnica. Gdy inwestujemy na rynkach akcji, to my możemy na przykład kupować akcje określonej spółki citigroup pokonuje kwartalne oczekiwania napędzane silnymi wynikami handlowymi – czyli stajemy się współwłaścicielami i uczestniczymy w rozwoju tej spółki. Czyli możemy faktycznie uczestniczyć we wzroście spółki i jej wartości, która jest podyktowana fundamentami. Natomiast rynek finansowy to jest trochę inny świat, do którego my, jako inwestorzy mamy dostęp.

Jak inwestować w surowce? Solidne podstawy z Dorotą Sierakowską

Przykładem jest KGHM, który jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra. Kurs akcji spółki porusza się podobnie do wahań cen miedzi. Oczywiście z powodu dużej dźwigni operacyjnej KGHM, wahania cen tej spółki są znacznie większe niż miedzi. Innym pomysłem jest skorzystanie z certyfikatów inwestycyjnych, które również są notowane na giełdzie.

Lords of the Fallen pnie się na liście bestsellerów Steam. Mimo to kurs akcji CI Games traci…

Przy surowcach, na ceny bardzo mocno wpływają kwestie polityczne. Po trzecie, większość inwestycji w surowce powiązana jest z handlem kontraktami terminowymi, tym samym nie tylko bieżące kwestie podażowe i popytowe ascent zasoby uaktualniają przychody outlook maid skocz w cenach gazu mają wpływ na cenę. Dalszy wpływ tego czynnika na ceny złota będzie zależał od stopnia eskalacji sytuacji w Izraelu. Inwestowanie w surowce poprzez akcje, wiąże się z dokonaniem odpowiedniej selekcji spółek.

Na przykład w paczkowniach, gdzie się dowiadujemy, czy jest dużo wysyłek, czyli czy dany biznes w handlu detalicznym się rozwija. W terenie sprawdzamy, gdzie powstają duże inwestycje, na przykład magazyny, które są budowane zanim firmy zaczną oficjalnie mówić o rozwoju inwestycji albo o ekspansji na nowy rynek. W ten sposób wiedzieliśmy, że Intel i inne duże korporacje wchodzą do Polski, zanim komunikaty ukazały się w mediach. Tak, inwestowanie w surowce rolnicze z użyciem dźwigni finansowej jest możliwe, ale wiąże się z większym ryzykiem.

Ponadto należy pamiętać, że aktywa stanowiące bezpieczną przystań mają wewnętrzną wartość, która na ogół pozostaje stabilna nawet w czasach kryzysu. Surowce historycznie stanowiły realną ochronę w momentach kryzysu finansowego. Można naprawdę tworzyć niekończące się narracje i odniesienia do tego, co działo się w przeszłości, wystarczy pomyśleć na przykład o złocie. Żółty metal tradycyjnie znany jest jako zabezpieczenie przed inflacją. Oto 7, które są przedmiotem częstego obrotu, a więc te najbardziej atrakcyjne.

Istnieją różne sposoby inwestowania w surowce i towary. Ponadto wybór ten stanowi również najskuteczniejszy sposób dywersyfikacji hipotetycznego portfela inwestycyjnego. Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach serwisu analizy i opracowania stanowią wyłącznie wyraz poglądów osobistych redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, w tym dane liczbowe, były poprawne.

Z takiej formy korzystają najczęściej inwestorzy szukający długoterminowych lokat, wierzący często w siłę tzw. Monety lub sztabki wiąże się z ryzykiem ich kradzieży. Można się oczywiście ubezpieczyć lub ukryć metale np.

To jest praktycznie niemożliwe”, dodaje Filip Elżanowski. Najczęściej inwestowane surowce rolnicze to kawa, kakao, bawełna, cukier, soja, kukurydza, pszenica i ryż. Jednak wybór surowców rolniczych do inwestowania zależy od preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i poziomu ryzyka. Inwestowanie w surowce rolnicze może przynieść wiele korzyści. Po drugie, surowce rolnicze są często wykorzystywane jako surowce do produkcji biopaliw, co może wpłynąć na wzrost popytu na surowce rolnicze. Wreszcie, surowce rolnicze są zwykle uważane za bezpieczne miejsce do przechowywania wartości w okresach niepewności rynkowej i niepewności politycznej.

Polska druga na świecie! Dlaczego Narodowy Bank Polski skupuje złoto na potęgę?

Warto zwrócić uwagę, że surowce znajdują się w znaczącej liczbie obecnych na rynku funduszach -szczególnie w czasach, gdy to właśnie ta klasa aktywów rośnie. W okresach zawirowań warto pamiętać, że to one zawsze znajdują zbyt podczas gdy konsumenci ograniczają dobra luksusowe czy zaawansowane technologicznie. Popyt na ropę gwałtownie spadł już w marcu 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia. Dla porównania złoto (niebieski wykres) również gwałtownie potaniało w marcu 2020 r., jednak już w kwietniu tego samego roku zdołało odzyskać równowagę. To pokazuje, że rynek towarowy może być czasami zmienny.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *