PKN Orlen przejmie PGNiG Kiedy decyzja?

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 mld 964 mln zł w 2021 r. Według
Orlenu, usuniecie z akcjonariatu EuRoPol Gazu rosyjskiego Gazpromu będzie miało
fundamentalne znaczenie dla interesu publicznego oraz bezpieczeństwa naszego
kraju. „Polska przez całe dekady była uzależniona od dostaw gazu ziemnego z
Rosji. Importu tego surowca” –
twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dodaje,
że Gazprom przez wiele lat wykorzystywał dostawy gazu, jako narzędzie nacisków
politycznych wywieranych na Polskę i pozostałe kraje regionu. W planie połączenia określony został parytet wymiany akcji.

 • Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią mierzącego około 4 tys.
 • Obecnie trwa także proces przejęcia Polska Press przez PKN Orlen.
 • Oznacza to, że za każdą akcję PGNiG akcjonariusz otrzyma 0,0925 akcji Orlenu.

Jak podaje portal gospodarkapodkarpacka.pl, w czwartek, 5 października, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca działania rządu PiS w sprawie ratowania Browaru Leżajsk. Politycy wyrazili rozczarowanie, że Krajowa Grupa Spożywcza nie podjęła rozmów w sprawie przejęcia browaru. Działająca w sektorze kosmicznym spółka zadebiutowała dziś na NewConnect. Quercus TFI uruchamia nowy subfundusz, który ma za zadanie odwzorować zwyżki amerykańskiego indeksu spółek technologicznych z efektem dwukrotnej dźwigni. Będzie rebranding sieci salonów jednej z najstarszych polskich marek odzieżowych – Wólczanka.

Magazyny gazu PGNiG w nowym koncernie

Przypomniał, że w czasie ostatnich czterech lat płocki koncern zainwestował 35 mld zł. Miesiąc temu Obajtek wskazywał, że Lotos przejmie na przełomie lipca i sierpnia, a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo czeka ten sam los w tym roku, upadek funta i euro trwa: prognoza na 18 października-forex prawdopodobnie na przełomie września i października. W lutym Grupa Żywiec zapowiedziała, że zakończy produkcję w browarze w Leżajsku w czerwcu 2023 r. Ostatecznie browar w podkarpackim Leżajsku zakończył produkcję z końcem sierpnia.

Obecna kapitalizacja PKN Orlen (33,58 mld zł) i PGNiG (28,16 mld zł) daję łącznie 61,74 mld zł. To zdecydowanie najwyższy wynik wśród polskich spółek notowanych na GPW – numerem dwa jest Dino Polska (29 mld zł). Więcej od „powiększonego” Orlenu warte będą jedynie CEZ (90 mld zł), UniCredit (106 mld zł) i Santander (207 mld zł), które jednak nie odgrywają na polskim parkiecie tak istotnej roli, nie będąc np. Mimo przesądzonego wyniku, dzisiejszemu nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu PGNiG towarzyszyło sporo emocji.

 • PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.
 • W tym miejscu należałoby po raz kolejny zwrócić uwagę na brak podstawowej wiedzy ekonomicznej wśród Polaków.
 • Wcześniej Komisja Europejska stwierdziła, że przejęcie PGNiG i zgoda na nie leży w zakresie kompetencji UOKiK.
 • Stosowana zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji już została wydana.
 • Żeby transakcja doszła do skutku Orlen zaoferował KE rozwiązanie zakładające m.in.
 • To
  konsekwencja decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
  Rozwoju i Technologii.

Właściciel gazociągu to EuRoPol Gaz, spółka z udziałami 48 procent PGNiG (Orlen), 4 procent Gas Trading (Orlen) i 48 procent Gazpromu. Jednakże akcje Gazpromu są objęte zarządem przymusowym od listopada 2022 na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach sankcji za inwazję Rosji na Ukrainie. Orlen zapowiada przejęcie akcji Rosjan, a tym samym własności polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego ciągnącego się od granicy białoruskiej do niemieckiej. PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGNiG.

Grupa PGNiG dysponuje, jak podaje spółka, największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. Proponowane połączenie podlega uchwałom walnych zgromadzeń Orlenu i PGNiG oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym złożonym przez Orlen zawiadomieniu o późniejszej kontroli nad holdingiem Skarbu Państwa. Natomiast warunkiem dokonania połączenia Orlenu i PGNiG postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z grupy PGNiG zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG. PGNiG dodaje, że na dzień zawarcia umowy o współpracy trwa postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN Orlen kontroli nad PGNiG. Operator gazociągów przesyłowych, w tym Systemu Gazociągów Tranzytowych zwanych Gazociągiem Jamalskim należącego do EuRoPol Gaz, to Gaz-System.

Wynikały one z inicjatywy Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, którego przedstawiciele zarejestrowali się na walne, aby nie dopuścić do połączenia (lub przynajmniej opóźnić podjęcie decyzji o miesiąc). W efekcie na walnym reprezentowanych było ponad 500 akcjonariuszy, z czego znaczna większość po raz pierwszy uczestniczyła w tego typu wydarzeniu (co odbiło się na jego przebiegu). Sądzę, że decyzja UOKiK będzie niebawem, mamy informacje, że ten proces powoli dobiega końca.

Manipulacja akcjami na GPW? KNF wszczęła postępowanie

Dzisiejsza decyzja to krok do przywrócenia pełnej kontroli polskich podmiotów nad strategiczną infrastrukturą gazową kraju. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Konsekwentnie realizujemy plan budowy koncernu multienergetycznego, który będzie mógł znacznie efektywniej konkurować na globalnym rynku i odpowiadać na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wzmocnią one całą Grupę ORLEN i będą stanowiły potężny impuls do transformacji oraz rozwoju polskiej gospodarki.

Zawirowania wokół banków na świecie. GPW uspokaja

Aktywa przejętej już Grupy Energa oraz przejmowanego LOTOSu stanowią uzupełnienie naszej działalności, natomiast integracja z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu o gaz ziemny. Transakcja ta jest dla nas priorytetem, a złożenie, zgodnie z zapowiedziami, wniosku do Prezesa UOKiK pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, by sprawnie i szybko ją sfinalizować. Na początku czerwca tego roku zarządy Orlenu i Lotosu uzgodniły i podpisały plan połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji Orlenu. W momencie przejęcia akcjonariusze Lotosu obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

W kolejnym kroku papiery paliwowego giganta zostaną całkowicie wycofane z GPW. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność milion pieniędzy skrypt mlm klon, aby uruchomić smart-kontrakt mlm jak milion pieniędzy wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. — Te synergie możemy bardzo szybko wypracować — dodał Daniel Obajtek.

“PKN Orlen, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, wstąpi w prawa i obowiązki odpowiednio grupy Lotos i PGNiG w ramach sukcesji uniwersalnej” – czytamy w komunikacie spółki. Odbędzie się to w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia. Prezes Orlenu zapowiada, że ta firma przejmie polski odcinek Gazociągu Jamalskiego na własność. W ocenie Roberta Śleszyńskiego, dyrektora biura inwestycji kapitałowych w Orlenie, niewykluczonym jest, że ostateczny termin przejęcia Grupy Lotos zbiegnie się w czasie z terminem przejęcie PGNiG. Ostateczne przejęcie Lotosu planowane jest najpóźniej za 18 miesięcy – po uzgodnieniu umowy, której postanowienia zrealizują środki zaradcze, musi ona zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Wyprzedaż na warszawskiej giełdzie. Słowa Jacka Sasina napędziły spadki

W chwili pisania tego tekstu akcje notowane są po cenie 6,75 zł. Publikacja wyników kwartalnych przewidziana jest na 18 sierpnia. Przejęcie PGNiG przez Orlen prawdopodobnie nie nastąpi w 2021 roku. Proces ten może zakończyć się do połowy 2022 roku – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Zarządy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz PKN Orlen (Orlen) pod koniec lipca 2022 podpisały plan połączenia obu spółek, który określa m.in.

Zarządy PGNiG oraz PKN Orlen pod koniec lipca 2022 podpisały plan połączenia obu spółek określający m.in. Wdrożenie tego planu nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte w najbliższych miesiącach podczas walnych zgromadzeń spółek. Zgodnie z decyzją UOKiK nowy koncern pozostanie właścicielem magazynów gazu ziemnego należących do PGNiG. Dzisiejsze walne było końcem procesu zainaugurowanego już wiele miesięcy temu. 29 lipca obie spółki uzgodniły plan połączenia, który zakładał przeniesienie majątku PGNiG do Orlenu w zamian za akcje Orlenu przyznane akcjonariuszom PGNiG. Ustalony parytet wymiany wynosi 0,0925 akcji Orlenu za jedną akcję PGNiG, a przyznawane akcje pochodzić będą z nowej emisji Orlenu.

Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland — operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. PKN Orlen nie zamierza poprzestać na przejęciu Lotosu.

Chodzi o progi procentowe, przy których ogłasza się wezwania, o niuanse decydujące o tym kiedy ma się kontrolę nad daną spółką, aż w końcu o znajomość listy spółek o znaczeniu strategicznym dla Państwa. Trudno to wręcz komentować, bo absurd goni absurd, a wszystko razem jest jednym wielkim nieporozumieniem. Pozostają otwarte pytania o inspirację brexit czynienia nadzieje push funt do najwyższego w ciągu trzech miesięcy osób kreujących taki przekaz. Na koniec smutna konstatacja jest taka, że nie o taki akcjonariat obywatelski cały czas walczymy. Podpisaniem listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia procedury przejęcia PGNiG. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *